พัฒนาบุคลากร

วันที่ ๖-๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยเน้นทักษะการคิดและสู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้ครูนำจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล โดยเน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาให้ทันสมัย ที่หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

Advertisements

เกี่ยวกับ warunee02

ประวัติ ชื่อ-สกุล นางวารุณี บำรุงรส การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อำเภอ/เขต เมือง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s