คลังเก็บผู้เขียน: warunee02

เกี่ยวกับ warunee02

ประวัติ ชื่อ-สกุล นางวารุณี บำรุงรส การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อำเภอ/เขต เมือง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมวันภาษาไทย

                                         … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น

พัฒนาบุคลากร

วันที่ ๖-๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนเฉลิมพร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น

การอบรมระบบเครือข่ายสังคม

ได้รับความรู้เรื่อง Social Media  การใช้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น