กิจกรรมวันภาษาไทย

                                                

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๕๔  จะมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ การแต่งกลอนสุภาพ การประกวดการเขียนเรียงความ การจัดป้ายนิเทศ

Advertisements
โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น

พัฒนาบุคลากร

วันที่ ๖-๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยเน้นทักษะการคิดและสู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้ครูนำจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล โดยเน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาให้ทันสมัย ที่หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น

การอบรมระบบเครือข่ายสังคม

ได้รับความรู้เรื่อง Social Media  การใช้เทคโนโลยีบนเว็บหรือ[v=nA11qocOWLY]โทรศัพท์มือถือ เพื่อสื่อสารในรูปแบบของการสนทนา เป็นสื่อที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกหนทุก

โพสท์ใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | ใส่ความเห็น